Általános szerződési feltételek

A szepkertyaelfogadok.hu – mint Szolgáltató – a jelen szerződés értelmében lehetőséget biztosít a SZÉP Kártya Elfogadóhely – mint Hirdető – számára, hogy utóbbi elérhető legyen a Szolgáltató kereshető adatbázisában.

A SZÉP Kártya Elfogadóhely iránt érdeklődő látogatók a weboldalon megtalálhatják az Elfogadóhely részletes bemutatkozó anyagát (hirdetését), amely lehetőség szerint tartalmazhat képet, videót, weboldalra mutató linket illetve az Elfogadóhely megközelítését térképes helymeghatározással.

Az Elfogadóhely, saját profilját a weboldalon közvetlenül nem tudja szerkeszteni, azonban a Szolgáltató az Elfogadóhely kérése alapján helyezi ki a hirdetni kívánt információt.

A hirdetés feltöltése csak a Szerződési feltételek elfogadása után történik meg.

A weboldalon a megjelenés díjfizetés ellenében lehetséges. A Szépkártyaelfogogadók.hu nemfizetés esetén jogosult egyoldalúan inaktiválni és törölni az adott felhasználó adatlapját és hozzáférését.

SZERZŐDÉS HATÁLYA

A jelen szerződést a felek a megjelenés/hirdetés díjának beérkezésének időpontjától kezdődően egy év időtartamra kötik. Szerződő felek a szerződés meghosszabbításáról annak lejárta előtt megállapodhatnak.

DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

A hirdetési szolgáltatás díja falusi szállások, magánszállások, szolgáltatók, vendéglátók, panziók, kempingek részére: 11.900 Ft/év, szállodák részére: 19.900 Ft/év. A díjat a regisztrációt követően 5 munkanpon belül az Elfogadóhely köteles megfizetni. A hirdetés az összeg beérkezését követő 5 munkapon belül kiehelyezésre kerül. Számla kiállítására a teljes szerződéses összeg beérkezése után kerül sor, elektronikus formában.

SZERZŐI JOGOK

Az Elfogadóhely szavatosságot, és felelősséget vállal azért, hogy a Szolgáltatónak a Hirdetés Internetre helyezéséhez és Interneten tartásához rendelkezésre bocsátott védjegyek, szövegek, grafikai- és hang-elemek jogszerűen felhasználhatók, és ezek felhasználási jogát a Szolgáltató részére biztosítja.

Az Elfogadóhely által feltöltött adatok tartalmáért és az azokban található fényképekért a Szépkártyaelfogadók.hu nem vállal felelősséget. Amennyiben a tudomására jut, hogy az Elfogadóhelyáltal a Weboldalra feltöltött bejegyzések, vélemények vagy fényképek harmadik fél személyiségi vagy szerzői jogait sértik, ezeket azonnal előzetes értesítés nélkül eltávolítja.

FELELŐSSÉG

A Szolgáltató az Elfogadóhely kérése alapján helyezi ki a hirdetni kívánt információt. A hirdetésben szereplő információ valóságtartalmáért így a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A tartalom módosítását az Elfogadóhely a megadott kapcsolattartási felületen keresztül kérheti a Szolgáltatótól.

A Szolgáltató szavatol azért, hogy valamennyi általa nyújtott szolgáltatás mindenben alkalmas a szerződésszerű teljesítésre, ennek megfelelően a jelen Szerződés érvényességi ideje alatt Hirdetés elérhető legyen.

Abban az esetben, ha a szolgáltatás hozzáférhetetlensége egyik félnek sem felróható okból következik be, arra az időtartamara, amely időtartama alatt a Hirdetés nem érhető el, arra az időre Szolgáltató nem jogosult szolgáltatási díjra. Ilyen esetben a kiesett szolgáltatási idővel köteles meghosszabbítani a lejárat dátumát vagy a kieső idő arányában szolgáltatási díjat visszafizetni.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle kárért melyek a Szolgáltató weboldalán található információból fakadnak illetve azzal kapcsolatosak, vagy jogszabályváltozásból adódnak.

Szolgáltató kizárja felelősségét Hirdetés félrevezető, valóságnak nem megfelelő, jogszabályt sértő tartalma által okozott minden kár, igény, eljárás, büntetés, bírság és egyéb hátrányos jogkövetkezmény alól. Az Elfogadóhely vállalja, hogy mentesíti és kártalanítja Szolgáltatót a fentiek bármilyen előfordulása esetén.

A tárhelyszolgáltató hibájából eredő üzemzavarért felelősséget nem vállalunk.

VIS MAIOR

Amennyiben a szerződő felek bármelyike vis maior következtében nem tudja a Szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíteni, abban az esetben nincs helye jelen Szerződés azonnali hatályú felmondásának. A vis maiorra okot adó körülmény beálltáról a bármelyik fél haladéktalanul köteles hitelt érdemlő módon értesíteni a másik szerződő felet. Vis maior esetén az Elfogadóhely mentesül a díjfizetési kötelezettsége alól mindaddig, amíg a Szolgáltató a vis maior miatt nem képes a Szerződés tárgyát képező hirdetési szolgáltatást biztosítani.

Jelen Szerződés értelmezése szempontjából vis maiorra okot adó eseményen olyan eseményt kell érteni, amelyet a nem teljesítő szerződő félen kívül álló elháríthatatlan külső erőhatás idéz elő, így különösen természeti jelenségek, harci cselekmények, sztrájkok stb.

ADATVÉDELEM

Az oldal üzemeltetője jogosult az Ön adatait tárolni, feldolgozni, és a szolgáltatással kapcsolatban hasznosítani.

Az oldal üzemeltetője vállalja, hogy a weboldalon keresztül hozzá jutott személyes információkat (nevek, e-mail címek stb.) az adatvédelmi törvények betartásával kezeli, az adatokat harmadik fél számára nem adja ki.