Adatkezelési tájékoztató

Hatályos 2021. 06.15.-től

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a www.szepkartyaelfogadok.hu weboldalt üzemeltető Adatkezelő ( név: Hajdu Attila e.v., székhely: 1044 Budapest, Izzó u. 6.  nyilvántartási szám:  55294274, adószáma: 56627464-1-41 ) megismertesse Önnel a weboldal működtetésével és a hírlevelekkel kapcsolatban kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR)) előírásainak és a hatályos Magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve.

A weboldal működéséhez és a hírlevelek küldéséhez tapadó adatkezelések tekintetében a www.szepkartyaelfogadok.hu weboldalt üzemeltető egyéni vállalkozó Adatkezelőnek minősül. Adatkezelő elérhetőségei: telefon: +36-30/7799-404, e-mail: info@szepkartyaelfogadok.hu

Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira.

 1. A www.szepkartyaelfogadok.hu honlap használata 

A Honlap használata során információk (melyek lehetnek akár személyes adatok is pl. IP-cím) cserélődnek az Ön berendezése és a Honlapot kiszolgáló szerver között. Az így kapott információkat leginkább a Honlap stabil működésének biztosítására, felhasználóbarát optimalizálására, vagy az Ön berendezésének böngészőjében reklám megjelenítésére használjuk.

A Honlap lehívásával kapcsolatos, naplófájl formájában kezelt információk köre:

 • a lehívás dátuma és időpontja
 • a lekérdezett adatállomány neve és URL-je
 • az a honlap, amelyről a honlapunkra érkezett (referrer URL)
 • a felhasználó internetkapcsolattal rendelkező eszközének IP-címe
 • az alkalmazott böngésző és adott esetben az Ön internetkapcsolattal rendelkező számítógépének operációs rendszere és internetszolgáltatójának neve

 

A Honlap használatával kezelt személyes adatok adatkezelési célja:

 • a rendszerbiztonság és – stabilitás biztosítása
 • a Honlap kényelmes használatának biztosítása
 • zökkenőmentes kapcsolatkiépítés biztosítása az Érintettel

 

A Honlap használatával kezelt adatok adatkezelési jogalapja: Az IP-cím kezelésének jogalapja a GDPR6.cikk (1) bekezdésének f) pontja, azaz Adatkezelő jogos érdeke.

 

A Honlap használatával kezelt adatok adatkezelési címzettjei:

A fentebb részletezett adatok tekintetében harmadik fél felé történő továbbítás nem történik.

 

A Honlap használattal megvalósuló adatkezelés tárolási ideje: Az adatok (pl.: IP-cím) 30 napos időtartamra kerülnek tárolásra, majd azt követően automatikusan törlődnek.

 

 1. Szálláshely hirdetés szolgáltatás megrendelése

 

Az adatkezelés céljai, jogalapja:

A Honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez, illetve a szolgáltatási szerződés megkötéséhez előzetesen kapcsolat felvételi adatok megadása válik szükségessé. Az adatok megadását a megrendelő szálláshely tulajdonosa a Honlapon elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével végzi el.

 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése.

 

Az űrlap kitöltésével a szálláshely alapadatain kívül, az alábbi személyes adatok megadását kérjük:

A Megkereséssel kezelt adatok köre:

 • A kapcsolattartó neve
 • A kapcsolattartó telefonszáma
 • A kapcsolattartó e-mail címe
 • Megjegyzés (opcionális)

 

A Megkereséssel kezelt adatok címzettje: A megadott személyes adatokat harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve jogi kötelezettség teljesítése (pl. hatósági megkeresés).

 

Tárolás időtartama: A szolgáltatási szerződés hatálya és a jogszabályban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama.

Az adózási előírásokhoz kapcsolódó adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8. év végéig, a fogyasztó védelmi panaszokat, a keletkezésüktől számított 5. év végéig tároljuk.

A kezelt adatokat saját informatikai rendszereinkben tároljuk, amelyekhez kizárólag kollégáink férhetnek hozzá.

 1. Kapcsolatfelvételi űrlap

 

Az adatkezelés célja, jogalapja:

 

A Honlapon elérhető kapcsolat felvételi űrlap kitöltésével, illetve a telefonon, e-mailben vagy postai úton (együttesen Megkeresés) átadott személyes adatokat (pl. név, cím, elérhetőségi adatok, egyéb önkéntesen megadott személyes adat) bizalmasan kezeljük. Megadott adatait minden esetben kizárólag megkereséséhez közvetlenül kapcsolható célból (pl. hirdetés feladása, tájékoztatás kérése, panasz ügyintézés, általános információ adás) kezeljük. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.

 

A Megkereséssel kezelt adatok köre:

 

 • az Ön neve,
 • az Ön e-mail címe, telefonszáma
 • az Ön IP címe
 • megkeresésének (üzenetének) szövege.

 

A Megkereséssel kezelt adatok címzettje: A megadott személyes adatok harmadik fél felé történő továbbítása a következő két esetben lehetséges:

 

 1. Hírlevél feliratkozás és hírlevelek küldése

Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a magánszemély érdeklők feliratkozzanak személyre szabott hírleveleire a „feliratkozás” funkció igénybevételével. A feliratkozási lehetőség minden esetben tartalmaz tájékoztatást az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről.

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az Adatkezelő által az Ön számára biztosított www.szepkartyaelfogadok.hu hírlevelei az Ön személyére szabottan készülnek el, az Adatkezelő által Ön számára hasznos információk, újdonságok hírlevélbe illesztésével, havi gyakorisággal. A hírlevelek személyre szabása és kiküldése érdekében Adatkezelő a következő adatokat használja fel:

 • a www.szepkartyaelfogadok.hu oldalon a feliratkozáskor megadott adatot (e-mail cím);
 • a www.szepkartyaelfogadok.hu oldalon mutatott aktivitás (pl. ajánlatok, szálláshelyek megtekintése)
 • hírlevelekkel kapcsolatos aktivitás (pl. megnyitás ténye, időpontja, a hírlevelekben elhelyezett linkekre való átkattintások ténye és száma);
 • hírlevél feliratkozással kapcsolatos adat (pl. a feliratkozás dátuma, a hozzájárulás tartalma, a feliratkozás forrása).

Adatait kizárólag abból a célból használjuk fel, hogy személyre szabott hírleveleinket havi rendszerességgel eljuttassuk az Ön részére, azokat más adatkezelő részére nem adjuk át.

Az adatkezelés jogalapja az Ön által megadott önkéntesen megadott hozzájárulás. Hozzájárulásának visszavonása vagy a hírlevélben rendelkezésre álló leiratkozás funkció használata esetén adatait haladéktalanul töröljük (adatkezelés tartama).

Leiratkozását követően annak dátumát, az Ön e-mail címét és amennyiben megadta, leiratkozásának okát tároljuk annak érdekében, hogy a leiratkozás tényét bizonyíthassuk, ugyanakkor adatait egyéb módon a továbbiakban nem használjuk fel.

Évente egy alkalommal felülvizsgáljuk adataink pontosságát és az inaktívvá vált (pl. egyetlen hírlevelünket sem megnyitó e-mail címeket) vagy nem működő e-mail címeket (ahonnan a hírlevelek visszapattannak) leiratkozás hiányában is töröljük.

 1. Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések

Számunkra fontos az Ön személyes és üzleti adatainak biztonsága. Ennek érdekében az Adatkezelő által folytatott adatkezelések során adatokat csak titkosított csatornán keresztül kér be Öntől, minden adatforgalom és kommunikáció titkosított csatornán keresztül történik. Az átadott adatokat Adatkezelő titkosítva tárolja, így gondoskodva arról, hogy esetleges biztonsági incidens kockázata minimális legyen. Csak olyan adat bekérése történik, ami ahhoz kell, hogy Adatkezelő a lehető legjobb szolgáltatást tudja nyújtani, az adatokat a tárhelyszolgáltató által biztosított szervereken tároljuk az Európai Unióban.

A tárhely üzemeltetőjének adatai (továbbiakban: Adatfeldolgozó):

 • Cég neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
 • Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
 • Adószám: 14571332-2-42
 • Bankszámlaszám: 10702215-48381002-51100005 (CIB Bank Zrt.)
 • Telefon: +36 1 789-2-789
 • E-mail: support@tarhely.eu

Adatfeldolgozó adatkezelési gyakorlata az alábbi adatkezelési tájékoztatóban ismerhető meg: https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf

A hírlevél küldő szolgáltatás működtetésében és a hírlevelek személyre szabásában is a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. a szerződéses partnerünk, mint Adatfeldolgozó. A hírlevélküldés során kezelt adatok biztonsága érdekében a GDPR követelményeit követve – többek között – az alábbi lépéseket tette:

 • Ellenőrizte és erősítette biztonsági infrastruktúráját és gyakorlatait, az adatok titkosítását, az átvitel alatti adatok, az inaktív adatok, a biztonsági mentések, a naplózások és biztonsági riasztások esetében.
 • Új kockázatelemzési és adatlekérdezési folyamatot vezetett be.
 • Anonimizálja, majd ezt követően törli és az összes adatot – kivéve a korábban említett, a leiratkozás bizonyításához szükséges adatkört -, amennyiben a felhasználó leiratkozik vagy adatai törlését kéri.
 • Garantálja, hogy a német adatközpontokban nyújtott szolgáltatások megfelelnek a GDPR kritériumainak és ISO 27001 tanúsítvánnyal rendelkeznek.
 1. Az Önt megillető jogok

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján az info@szepkartyaelfogadok.hu email-címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján – a jogszabályban megjelölt keretek között:

 1. hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk)
 2. tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk)
 3. bármikor visszavonhatja hozzájárulását; (7. cikk (3))
 4. kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)
 5. kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk), ha
  1. a személyes adatokra már nincs szükség a 1. és 2. pontokban megjelölt célokból (szakmai anyagok rendelkezésre bocsátása, hírlevelek küldése);
  2. Ön visszavonja a hozzájárulását, és a további adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. Ön tiltakozik a hírlevelek küldése ellen;
  4. adatai kezelése jogellenesen történt;

Nem lehet az adatokat törölni, ha jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 1. kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk), ha:
  1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
  2. az adatkezelés jogellenes, Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben;
 2. kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk);
 3. tiltakozhat hírlevelek küldése ellen – a tiltakozást követően e célból adatai nem kezelhetők (21. cikk (2)-(3));
 4. tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., ügyfelszolgalat@naih.hu)

Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

 

Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén – azonosítást követően – legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségen válaszolunk.